Allianz Slovenská dôchodková správcovská spolocnost, a.s. (Pension Fund Company)

Dostojevskeho rad 4 ,
815 74 Bratislava
Slowakei

Allianz Slovenská poistovna, a. s.

Dostojevského rad 4 
815 74 Bratislava 
Slowakei

Allianz Technology

Karloveská 6C/3154
842 02 Bratislava 
Slowakei

Euler Hermes Europe SA, pobocka poist'ovne z ineho clenskeho statu

2012:Plynarenska 7/A
821 09 Bratislava
Slowakei