Euler Hermes Towarzystwo Ubezpieczen S.A.

Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warsaw
Poland

Allianz Partners

ul. Domaniewska 50 B 
02-672 Warszawa 
Poland

PTE Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa 
Poland

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

TFI Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa 
Poland

TU Allianz Zycie Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa 
Poland

TUiR Allianz Polska S.A

ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa 
Poland