Allianz Global Corporate & Specialty

TU Allianz POLSKA S.A. 
ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa
Polen

Euler Hermes Towarzystwo Ubezpieczen S.A.

Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warsaw
Polen

Allianz Partners

PTE Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa
Polen

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

TFI Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa
Polen

TU Allianz Zycie Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa
Polen

TUiR Allianz Polska S.A

ul. Rodziny Hiszpanskich 1 
02-685 Warszawa 
Polen