BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220613T153519Z DESCRIPTION:Dieser Termin wurde über den Service "Termin zum Kalender hinz ufügen" von Allianz Investor Relations in Ihren Kalender eingetragen.\n DTEND;VALUE=DATE:20231111 DTSTAMP:20220613T153519Z DTSTART;VALUE=DATE:20231110 LAST-MODIFIED:20220613T153519Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Allianz Gruppe: Ergebnisse 3. Quartal 2023 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000008D38A94B7FD801000000000000000 01000000003841102CF3DEA43895EB3CDE15D633D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Dieser Termin wurde über den Service "\;Termin zum Kalen der hinzufügen"\; von Allianz Investor Relations in Ihren Kalender ei ngetragen.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR